Tuis

Malan Nel is tans buitengewone professor in Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Hy het in 2012 afgetree as Direkteur van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Hierdie ekumeniese Sentrum wat deur hom in 1992 gestig is,voorsien steeds voortgesette teologiese opleiding vir pastors uit ‘n verskeidenheid van kerke en groepe.

Hy spesialiseer in

  • Missionale Gemeentebou
  • Evangelistiek
  • Jeugbediening
  • Kategetiek

Malan Nel is betrokke by baie gemeentes in Suid Afrika en preek byna weekliks iewers in die land. Hy konsulteer dikwels in missionale gemeentebou prosesse en het reeds in meer as 130 gemeentes analises en strategiese beplanning gefasiliteer.