Populêre Artikels

DATUMTITELUITGEWER
1970Die liefde in evangelisasie (5 artikels)Gesprek
1975 - 1978Lidmaattoerusting (24 artikelsDie Kerkbode
1975.04.161 Kor 12 - 14. Tien preeksketseDie Kerkbode
1975.10.11Jeugarbeid en Evangelisasie (3 artikesl)Die Kerkbode
1977 - 1980Inleidingsartikels as Redakteur (maandeliks)Ons Jeug
1979 - 1980Die jeug in die buitelandOns Jeug
1979.07.12Jeugevangelisasie (4 artikels)Die Voorligter
1979Kerklike JeugkampeDie Kerkbode
1980Pastoraat en die Jong Belydende LidmaatDie Voorligter
1980Leesstof vir die Jong Belydende LidmaatDie Voorligter
1980Die erediens en die Jong Belydende Lidmaat.Die Voorligter
1980Wat is die LidmaattoerustingprogramDie Kerkbode
1980Onderlinge sorg en vermaning (6 artikels)Ons Jeug
1980 - 1981Die Jeugbeleid (14 artikels)Ons Jeug
1982Die VerlowingstydDie Kerkbode
1982/12Studentebearbeiding in die TechnikonsDie Voorligter
1982Geref JeugleierskonferensieDie Voorligter
1983/02Jeug en KerkKwartaal-blad, OVS Vrouediens
1983/06Wat is SkrifgesagDie Voorligter
1983/07Kommunikasie tussen ouer en kindDie Kerkbode
1983/09Geloof wat bely wordDie Voorligter
1983/11Maria die begenadigdeDie Kerkbode
1983/12Hoe hou 'n Christen vakansieOns Jeug
1984/01Voortgesette Teologiese OpleidingDie Kerkbode
1985/02Waarom verloor na belydenisOns Jeug
1985/03Gevind en behouOns Jeug
1985Die Jeug en die BybelDeo Gloria
1986/05So gemaak en laat staanOns Jeug
1987/05Paasfees 'n gesinsfeesOns Jeug
1987/10Preekskets - Fil 1:9-11Epistola
1986/10 - 1988/11Woord Onderweg (Elke Saterdag)Beeld