Wetenskaplike Boeke

DATUMTITELUITGEWER
1976Dienswerkmetodiek (Red) (Vier van sewe lesings)A J K
1974, 1975, 1977Dosentegids Jeug-tot-Jeug kursus (1ste, 2de en 3de Uitgawe)A J K
1977Saamgestelde Jeug-tot-Jeug kursus (Red)A J K
1977Belydende Kerkjeugaksie Handleiding (Medeskrywer en Red.)A J K
1977God se Seun is hier (Markus) (Hoofstukke 3 & 4)Bybelkor
1979Handleiding vir die Persoonlike werker (Hersiene Uitgawe)A J K
1980Lidmaat vir Christus (Hoofstukke 3 & 4)Bybelkor
1980A tot Z Handleiding vir Jeugbediening (Hersiene Uitgawe, Red.)A J K
1982"Die Jeug - 'n uitdaging vir die kerk" in: "Stormkompas" (Red. Smith, N.J., O'Brien Geldenhuys, F.E., Meiring, P)TAFELBERG
1982Jeug en EvangelieN G K B
1984Kerkjeug Antwoord (Artikel en Red)N G K B
1984"Die rol van die kerk in die voorkoming van jeugwangedrag in Voorkoming van Jeugwangedrag"UNISA
1986"Jeugevangelisasie vanuit die plaaslike gemeente" inSodat my huis vol kan word o r v Van der walt J.J.I R S
1986Teologiese Perspektiewe op Gemeentebou (UPTS2)N G K B
1988Fases in Gemeentebou (UPTS6)N G K B
1988"Amp en Kerklike Jeugarbeid" in Gereformeerde Ampsbediening o r v Rossouw, P. J.N G K B
1988Building up the church: Theological PerspectivesN G K B
1989"Uitgangspunte in Jeugbediening" in Jeugbediening o r v Dressel, L. C.A J K
1990A C Barnard. Die akademikus, kerkman en mens in In gesprek oor die Erediens o r vA J Smuts, C J A Vos en M NelN G K B
1990Die erediens en die wêreld in In gesprek oor die Erediens o r v A J Smuts, C J A Vos en M NelN G K B
1991"The development of the primary school child" inBiblical instruction in the primary school o r v De Wet, D S; Nel, M; De Wet, MOrion
1994"The development of teenagers" in Teaching Biblical Studies o r v Lourens, MOrion
1994Gemeentebou (Andrew Murray prys vir Afrikaanse Teologiese literatuur 1995)Orion
1996"Gemeentebou en prediking" in Prediking: Kommunikasie in Konteks o r v Nel, M.Makro
1997“Om vandag te glo” in Geloof kan ‘n verskil maak o r v Swanepoel, FrancoisCB Powell Bybelsentrum
1998JeugbedieningRGN
2000Youth MinistryDesign Books
2001“An inclusive congregational approach” in Four views of youth ministry and the church. Mark Senter III (Ed.)Zondervan (2008, 2nd print, Youth Specialties)
2001Ek is die verskil. Die invloed van persoonlikheid in predikingCLF
2002“The Church’s mission for a just society: A ministry of faith, love and hope” in Divine Justice - Human Justice. Dreyer, J S & Van der Ven J A (Eds.)UNISA
2005Who are we? Understanding and finding identity in the local church.Kitskopie
2006Stories van Hoop (Red)CUM
2015Identity driven Churches. Who are we and where are we going?Bybelmedia
2015“Die Kerk” in Skokkend Positief. Inisgte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse Kerkjeug o r v Malan Nel en Zander van der WesthuizenBybelmedia
2016Malan Nel & Kennon L. Callahan. 2016. Bediening in en van Missionale Gemeentes. Gemeentedignose. Die Werkboek.Malan Nel, Kitskopie
2018Youth Ministry. An Inclusive Missional ApproachAosis - HTS Religion & Society Series
2019“Huidige Beleid -Riglyne van die Algemene Sinode” in A Doyer & H du Toit, Brûe vir Gemeentes op pad na God se Toekoms. 31-34CLF
2019“Gemeentelike situasie – assessering ten opsigte van gemeente en gemeenskap” in A Doyer & H du Toit, Brûe vir Gemeentes op pad na God se Toekoms. 57-60CLF
2019“Skoolverwisseling” in Wepener, CJ. en Greyling, A. 2019. Ongekaart: ʼn Bronboek met roetemerkers vir oorgange. 58-64Bybelmedia
2019“Foreword” in Seibel, C., 2019, The Generative Church, Wipf & Stock, Eugene, Oregon. xi-xv.Wipf & Stock
2020Om uit genade te leefStruik Christian Media
2021M. Nel (ed.), Mission moves: Cultivating communities of the Gospel (HTS Religion & Society Series Volume 11), pp. xxiii–xxv, AOSIS, Cape Town. https://doi.org/10.4102/aosis.2021. BK256.00Aosis